Muôn kiểu mưu sinh của giáo viên mùa dịch

Đăng lúc: 16:06:03 21/04/2020 (GMT+7)

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong trường học, học sinh từ cấp học mầm non đến tiểu học, THCS, THPT đều phải tạm nghỉ học. Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của giáo viên và hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 1 tháng không có nguồn thu nhưng vẫn phải trả tiền thuê mặt bằng tại 4 cơ sở và một số chi phí khác; nhà đầu tư Hệ thống Trường Mầm non song ngữ thực hành Talent Kids, tại TP Thanh Hóa đã không thể trả lương cho cán bộ, nhân viên, giáo viên. Đ